Tula katarungan

Tula tungkol sa katarungan at kapayapaan

Tungkol sa Akin. Lwid kayu pu! Sa panahong hindi ligtas pati ang mga manggagawang pangkultura sa marahas na panunupil, mariin naming kinokondena ang paglabag sa mga karapatang pantao at pamamaslang. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawa't isa. Anu-ano na ang mga Alam Mo? Sa paaralan tayo natuto ng mga aralin na sa ati;y itinuro ng ating mahal na mga guro. Ang mga ito rin ay nararamdaman. Aming ligaya na pag may mang-aapi. Magsaliksik sa silid-aklatan ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga napag-aralan at maghanda para sa isang maikling pagsusulit. Kung mapagpayapa tayo, iiral ang kapayapaan sa gitna ng kaniyang mga tunay na mananamba. May dilag ang tula, At awit sa paglayang minamahal. Sa gulang na 5 taon, si Lumbera ay isang lubos na ulila. Walang nagtagumpay sa pagpuksa sa wikang sa atin Buong buhay nating magagamit Wikang kailanma'y hindi ipinagkait Sagisag ng mga Piliino ang mga wika sa 'ting bansa Na siyang likas na yaman at patunay sa ating paglaya Ang buwan ng pagdiriwang ng Wikang Pambansa Ang pagkakaisa ng mga mamamayan sa pagtangkilik ng ating wika.

Sa una'y masaya itong si Lalaki Sa huli'y nalungkot, saya ay napawi, Dakilang lumikha, nag-isip na muli, Binuhay si Evang sa tadyang pinili. Ang pagkakaroon ng kapayapaan ang diwa ng pagdiriwang sa Buwan ng United Nations.

spoken poetry tagalog tungkol sa katarungan

Ito po ang natatanging mithiing inaasahan kong panggagalingan ng pagkakaisa nating lahat ngayon at sa harap ng anumang hamon ng panahon. Hindi lamang ako kundi pati ikaw, tayong lahat ay kinakailangan ng pagkakaisa tungo sa kaunlaran.

Tula tungkol sa katarungan at kapayapaan

Ang edukasyon ang nagiging daan tungo sa isang matagumpay na hinaharap ng isang bansa. Pakalinisin Mo sa lahat ng oras at sandali ang aming puso, ang aming mga pag-iisip, at ang aming kaluluwa. Ang pagiging Pilipino ko Ay parang hangin sa probinsya, sinasariwa ko, Kasi ito'y hindi ordinaryo. Dapat kapayapaan ang hari sa mundo. Aming ligaya na pag may mang-aapi. Bunuti't puksain mga salut sa lipunan. Ang pagiging sukat ng mga taludtod ay nakararagdag sa kariktan ng tula, datapwa't hindi isang "kailangang sangkap" sa ipinaggiging tula ng isang katha. Mga kapatid, ano man ang relihiyon, kahit ika'y Muslim o binyagang Kristyano, sana naman po, h'wag na tayong magkagulo. Pagtitiwala sa sarili sa aking kapwa-tao lalo na sa lumikha may dulot na kapayapaan sa aking pagkatao. Dahil dito, maaakit sa kongregasyong Kristiyano ang mga taong ayaw sa kaguluhan.

Ang edukasyon ang nagiging daan tungo sa isang matagumpay na hinaharap ng isang bansa. Kapayapaan sa bawat taong iyong makakasalamuha, dahil tiyak mo na sila ay iyong maaasahan sa panahong kinakailangan.

spoken poetry tagalog hustisya

Dirinan na katamu niting dalan dang makapagbule-bule karing katangyan at king Keyang bye, kabang manyawad tamung makabanwang usuk at antabe.

Kaibigan maraming lason na ang kumalat sa ating kapaligiran, pero huwag kang mag-alala mawawala din ang lahat, umpisahan natin ang lahat sa pagkakaisa at pagtutulungan para sa susunod na henerasyon at sa buong sambayanang PILIPINO!

Yesus, makalam Mu kaming pakirandaman.

katarungan poem
Rated 5/10 based on 115 review
Download
[Tula] Lahat ng tao’y may karapatan