Halimbawa ng agham panlipunan

Isang uri ng register ay may kinalaman sa pormal o di-pormal na pananalita.

akademikong sulatin sa agham panlipunan halimbawa

Samakutuwid, native language na ito ng isang grupo sa lipunang iyon. Ito ang tinatalakay sa sociolinguistics, ang sanga ng linguistics na nag-aaral sa mga aspetong sosyal ng wika.

Pinapahiwatig rin nito ang uri sa taong nagsasalita -halimbawa, ano ang kanyang trabaho, ano ang katayuan niya sa lipunan, saan siya nanggaling, atbp. Ang tonsillectomy ay ang terminolohiya ng mga doktor sa pagtatanggal ng tonsil.

Napansin mo ba na iba ang tono ng pananalita mo kung ikaw ay nakipaglokohan sa mga barkada mo at kung ikaw ay nagrereport sa klase? Ang mas mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng antropolohiya at sosyolohiya ay matatagpuan sa mga pamamaraan sa pagkalap ng mga datos.

Ang mga ito ay tinaguriang mga dialect ng Tagalog. Isa nito ay ang mas malimit na paggamit ng mga babae sa mga hiram na salita at ng mga positibong adjective kay sa mga lalaki.

Ang kulturang ito ay nabibigyang anyo, naipahayag, at naipasa sa ilang henerasyon sa pamamagitan ng wika. Ito rin ang nag-uugnay sa mga tao sa isang kultura, at sa pamamagitan nito ang kultura ay maiintindihan at mapahalagahan maging sa mga taong hindi napaloob sa tinutukoy na kultura.

Ang baryasyong ito ng wika ay tinatawag na sociolect o social dialect. Higit sa lahat ang kulturang ito ang kanyang sandigan at gabay sa kanyang paglalakbay tungo sa makabulohang buhay.

filipino sa agham panlipunan
Rated 5/10 based on 50 review
Download
Katangian ng Teksto at Rejister ng Ilang Disiplina. ( Agham by Nadyeshka Delos Santos on Prezi